Kahin Rama Kahin Rama Pari Raja Nahin-Lyrics in English (କାହିଁ ରାମ କାହିଁ ରାମ ରାମ ପରି ରାଜ ନାହିଁ)

Kahin Rama Kahin Rama Pari Raja Nahin, This is Odia Treditional Song Specially Releted to Lord Raja Ram and Mata Sita . Rama Pari Raja Nahin Song Sung by Pratikhya Pattnaik,Krishna Priyadarshini Acharya.

Kahin Rama Kahin Rama Bhajan Details

Bhajan:Kahin Rama Kahin Rama Pari Raja Nahin
Singer:Pratikhya Pattnaik,Krishna Priyadarshini Acharya
Lyrics:Traditional
Lable:Sidharth Music

Read in – ଓଡିଆ

Lyrics- Kahin Rama Kahin Rama Pari Raja Nahin

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Laxmana para ea bhai
Jagate milibe nahin
Hanuman pari bhakta
Kotiye re gote sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Ho koushalya paraye mata
Mo karme delu bidhata
Dasaratha pari pita
Debu re bhagya bidhata

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Bharata paraye bhai
Jagate milibe nahin
Sabari pari tapaswi
Kotia re gotere gote sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

srugriba paraye bandhu
Jagate milibe nahin
Jatayu paraye pakhi
Kotiye re gote sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Mandodari pari patni
Jagate milibe nahin
Rabana ku dharma katha
Bujhai thile je sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Rabana paraye satru
Jagate milibe nahin
Karma langhana kalaru
Marana labhila sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Bijata paraye mata
Jagate milibe nahin
Ashoka bana re Rahi
Sita nku jagile sehi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Kaikei parika mata
Karme na dabu bidhata
Manthara pari pasani
Kala dharma kichhi nahi

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Bibhisana pari bhakta
Jagate milibe nahin
Ajodhya pari nagari
Kotiye re gote sehi

Hare Krishna hare rama
Bhajutha re mudha mana
Bhaba Sindhu pari kari
Debe Prabhu magamana

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Kanhi Rama kanhi Rama
Rama pari Raja nahin
Kanhi Sita kanhi Sita
Sita pari sati nahin

Leave a Comment