Vasudev Sutam Devam (वसुदेवसुतं देवं)

This is the original Krishnashtakam written by Sri Shankara Bhagavatpada, this stotram does not begin with “Vasudeva-sutam devam” ‘The son of Vasudeva, the god who crushed Kaṁsa and Cāṇūra. I worship Krishna, the supreme bliss of Devakī, the Guru of the universe’ is a Sanskrit verse. Which in Hindi means that “ I salute Sri Krishna, the son of Vasudeva, the crusher of Kansa, Chanur, the giver of bliss to Devakī and the Lord of the entire world.” And this Shankara Granthavali contains the stotra-granthas of the Acharya in volumes 17 and 18.

Vasudev-Sutam-Devam-krishnastakam
Vasudev Sutam Devam

Vasudev Sutam Devam Stotra Details

Stuti:Vasudev Sutam Devam
Writer:Adi Guru Shankaracharya

Read in – English / हिन्दी

Stuti: Sri Ganesh Stuti – Namami Te Gajananam

Namami Te Gajananam Anant Mod Daayakam
Samast Vighn Haarakam Samast Agh Vinaashakam
Mudakaram Sukhakaram Mam Priy Ganadhipam
Namami Te Vinaayakam Hriday Kamal Nivaasinam॥1॥

Bhukti Mukti Daayakam Samast Klesh Vaarakam
Buddhi Bal Pardaayakam Samast Vighn Haarakam
Dhumravarn Shobhanam Ek Dant Mohanam
Bhajaami Te Kripaakaram Mam Hriday Vihaarinnam॥2॥

Gajavadan Shobhitam Modakam Sada Priyam
Vakratund Dhaarakam Krishnapichh Mohanam
Vikataroop Dhaarinam Devavrand Vanditam
Smarai Vighnaharakam Mam Bandh Mochakam॥3॥

Suraanaam Pradhaanam Mooshak Vaahanam
Riddhi Siddhi Sanyutam Bhaalachandr Shobhanam
Gyaaninaam Varishtam Isht Phal Pardaayakam
Sadaa Bhavaayami Tvaam Sagun Roop Dhaarinam॥4॥

Sarv Vighn Haarakam Samast Vighn Varjitam
Vikat Roop Shobhanam Manoj Darp Mardanam
Sagun Roop Mohanam Gunatray Ateetam
Namaami Te Namaami Te Mam Priy Ganesham॥5॥